ربس بوزلاني 24 سم الخفيف والعازل للحرارة ثيرمو بلوك

ربس بوزلاني 14 سم

قم بفتح القائمة لاختيار المنتج

ربس بوزلاني 24 سم الخفيف والعازل للحرارة

The ProductPozlanti hollow straps, 24 cm
Dimensionsسم20×24× (40*37)
Breaking Strength(n/mm²) ≤ 3,5
Piece Weight12,750 kg
Weight per cubic meter685 kg
Flat meter weight80 kg
void ratio53 %
Sound Insulation / absorbing62 dB
Water absorption≥ 3%
Thermal Resistance(W/m2) 2,000
Steam resistance(mn.s/g.m) 240
Firefighting260